Choď na obsah Choď na menu
 


Zelená škola

Príspevky

Charitatívna šarkaniáda

9. 10. 2014

 Charitatívna odpadová šarkaniáda bola organizovaná v spolupráci s Recyklohrami a s nadáciou UNICEF. Úlohou detí a rodičov bolo z odpadového materiálu vyrobiť šarkana, ktorý má charakteristické znaky Afriky.

 

Sme jedineční - lebo sme ZELENÍ!

25. 10. 2013

 Pre deti, rodičov a širokú verejnosť je z ocenenia zrejmé, že škola má aktívnych a schopných pedagógov a žiakov schopných tvorivo a aktívne pristupovať k ochrane prírody. Certifikát zároveň vypovedá o celkovej filozofii školy. Je to škola otvorená, spolupracujúca s mimovládnymi aj štátnymi organizáciami. Škola má tímového ducha, pretože dostať certifikát je možne len vtedy, keď sú do "ozeleňovania" školy zapojení všetci - deti, pedagógovia, rodičia,  upratovačka ...


 

Zelená škola/Eco-Schools

19. 9. 2013

 Titulom a vlajkou medzinárodného vzdelávacieho programu Zelená škola/Eco-Schools sa oddnes môže pýšiť aj naša materská škola. Certifikát oceňuje aktivity detí i učiteľov v ochrane životného prostredia. Titul Zelená škola je značkou kvality environmentálneho vzdelávania a manažmentu na školách. Okrem Slovenska sa používa v ďalších 46 krajinách sveta. Zelené školy sú nielen ekologickejšie, ale ponúkajú alternatívne metódy výučby so zapojením detí i rodičov. Jedným z cieľov je znížiť vplyv školy na životné prostredie a dosiahnuť, aby sa škola stala iniciátorom pozitívnych zmien vo svojej komunite. Škola, ktorá získala titul, dáva svojim deťom možnosť učiť sa zážitkom, tráviť viac času v prírode, naučiť sa ju vnímať a chrániť ju.

 

Eko - kódex MŠ SLNIEČKO

10. 1. 2012

Pravidlá, ktoré sme si stanovili v Eko - kódexe sú pre nás zákonom. Chceme a budeme sa snažiť ich skutočne dodržiavať nielen kým budeme chodiť do Zelenej školy ale aj vtedy keď budeme dospeláci.

 

Kolégium ZELENEJ ŠKOLY

9. 1. 2012

 

Environmentálny audit školy

9. 1. 2012

 

Zelená škola

10. 9. 2011