Choď na obsah Choď na menu
 


Sme jedineční - lebo sme ZELENÍ!

25. 10. 2013

Svojím postojom sme dali najavo, že  nám prostredie, v ktorom žijeme, nie je ľahostajné a aj my dokážeme prispievať k jeho ochrane, pretože nechceme žiť na úkor budúcich generácií.

Ukončili sme dvojročné certifikačné obdobie v medzinárodnom projekte Zelená škola, v ktorom sme realizovali rôzne aktivity podľa nášho vytvoreného Environmentálneho akčného plánu(EAP) na tému ,,Voda“.S ukončením programu súvisí viacero otázok, na ktoré je treba zodpovedať. Mnohí sa pýtate: ,,Splnili sme ciele nášho EAP? Čo sme získali? Podarilo sa nám získať certifikát?“ Pokúsim sa vám teda jednoducho odpovedať.

1.cieľ nášho EAP znel: Znížiť o 5% spotrebu vody v škole do konca šk. roka 2012/2013.Spotrebu vody v škole sa nám všetkýmv porovnaní so šk. rokom 2011/2012 podarilo znížiť o 24%.   

2. cieľ nášho EAP bola realizácia výchovno - vzdelávacích aktivít na tému ,,Voda“. Počas certifikačného obdobia sme postupne uskutočnili všetky naplánované aktivity. Niektoré z nich vás zaujali viac, iné menej, ale každý sa mohol zapojiť a vybrať si. ( dozvedeli sme sa mnoho o kolobehu vody v prírode, o pitnom režime, o šetrení s vodou, o nedostatku pitnej vody vo svete, odchytávali sme dažďovú vodu na polievanie našich rastliniek, poznávali rôzne skupenstvá vody ...)   Vašu tvorivosť a zručnosť nám ešte stále pripomínajú postavičky z PET fliaš, ktoré ste pripravovali v spolupráci s rodičmi.                                                   Poďakovanie za prácu patrí celému kolégiu, p. učiteľkám a všetkým deťom, ktorí ste sa aktívne zúčastňovali na našich spoločných aktivitách. 

Zuzana Krivaneková - koordinátorka projektu