Choď na obsah Choď na menu
 


Kolégium ZELENEJ ŠKOLY

9. 1. 2012

Kolégium Zelenej školy

Pedagogickí zamestnanci:

Bc. Zuzana Krivaneková koordinátor                zuzanakrivanek@centrum.sk

Marta Gogolová – koordinátorka environmentálnej výchovy v MŠ

Melánia Zacharová

Mária Pastoreková 

 Nepedagogickí  zamestnanci:

Mária Vrábelová – školníčka

Edita Szederová – vedúca školskej jedálne

Peter Ilčík – rodič

Ladislav Závodský – rodič

Kristína Šejliová – rodič

Ing. František Tyukos – starosta obce Imeľ – externý člen

Eko hliadka detí:

Eko - hliadku tvoria 5 - 6 ročné deti , ktoré pravidelne monitorujú environmentálnu  prevádzku školy - triedenie odpadu, šetrenie vodou, elektrickou energiou.