Choď na obsah Choď na menu
 


Environmentálny audit školy

9. 1. 2012

Cieľom environmentálneho auditu je získať prehľad o vplyvoch prevádzky školy na životné prostredie a zhodnotiť ich význam. Je to zber údajov, podľa tabuliek v 6 oblastiach: odpad, voda, energia, doprava a ovzdušie, zeleň a ochrana prírody, zelené obstarávanie.
Podľa výsledkov auditu, ktorý vykonávalo na našej MŠ kolégium s deťmi sa prioritnou témou stala VODA.