Choď na obsah Choď na menu
 


Zelená škola

10. 9. 2011

Je to medzinárodný certifikačný program, ktorý je súčasťou medzinárodnej siete EcoSchools. Hlavným cieľom programu je pomôcť školám nájsť cestu k zdravšej, zelenšej a aktívnejšej škole. Vychádza z princípu, že nie je možné sa o problematike životného prostredia len učiť, ale je nevyhnutné snažiť sa o zmenu v našom konaní. Program Zelená škola podnecuje k spolupráci celú školu – zamestnancov, deti, rodičov, samosprávu, médiá.

Certifikačné obdobie trvá 2 roky, počas ktorých škola plní úlohy z metodiky  " 7 krokov k zelenej škole". Medzinárodnú vlajku a certifikát „Zelená škola“ získava škola, ktorá podľa poskytnutej metodiky implementovala všetkých 7 krokov.

• Vytvorenie Kolégia Zelenej školy
• Environmentálny audit školy
• Environmentálny akčný plán
• Monitoring a hodnotenie
• Environmentálny školský vzdelávací program
• Informovanie a zapájenie širšej komunity
• Eko-kódex

Naša MŠ sa k 1.09.2011 zaregistrovala do projektu Zelená škola.

Zapojené školy v programe Zelená škola si na základe výsledkov environmentálneho auditu vyberú pre aktuálne certifikačné obdobie najmenej jednu z výberových tém ako prioritnú, povinnú - podľa jej obsahového zamerania škola pripraví Environmentálny akčný plán školy, obsahujúci konkrétne úlohy a aktivity na dané certifikačné obdobie (odporúča sa 2 školské roky).

Školy si môžu vybrať z nasledujúcich tém:

  • voda,
  • odpad,
  • energia,
  • doprava a ovzdušie,
  • zelené obstarávanie,
  • zeleň a ochrana prírody.