Choď na obsah Choď na menu
 


Ja a moje telo

22. 9. 2015

Cieľ projektu: Aktívnou formou pomocou hier naučiť deti ešte pred vstupom do základnej školy, čo je zdravý spôsob života, ochrana zdravia a prvá pomoc. Predchádzať úrazom a ochrane detí v MŠ. V spolupráci s rodinou prispieť k ochrane telesného a duševného zdravia.

Naša MŠ bola zapojená do projektu „Škola podporujúca zdravie“ a aj po vyradení materských škôl z národnej siete, naďalej využívame prvky z tohto projektu.

Celá škola pracuje s projektom „Evička nám ochorela“, „Adamko hravo – zdravo“ a s publikáciou „Sladkosti závislosťou"  a to po celý školský rok. Tieto projekty sú zapracované do výchovno – vzdelávacích činností. Využívame aj multimediálnu výchovu a to  vzdelávacie CD Bol raz jeden život 1 -2 -3 -4, Zúbky, ako perličky, Bezpečne na ceste a mnohé iné zamerané na zdravie, ochranu a prevenciu zdravia a bezpečnosť.