Choď na obsah Choď na menu
 


e Twinning

27. 10. 2013

Program partnerstvo škôl eTwinning podporuje rozvoj spolupráce európskych škôl prostredníctvom využívanie informačných a komunikačných technológií poskytovaním nástrojov a služieb, ktoré túto spoluprácu uľahčujú a umožňujú realizovať krátkodobé i dlhodobé partnerstvá zamerané na rôzne učebné predmety.

Čo je to e Twinning?

„e“ = elektronické, európske;

„twinning“ – párovanie, sieťovanie

Program podporujúci spoločné medzinárodné projekty žiakov i učiteľov na

diaľku prostredníctvom IKT.

eTwinning je program, ktorý podporuje elektronicky  realizované projekty medzi najmenej

dvomi školami z najmenej dvoch rôznych európskych krajín. Školy zostavia projekt a pri jeho

realizácii využívajú informačné a komunikačné technológie. Školy komunikujú a

spolupracujú prostredníctvom internet.

 

Projekt: Cestujeme rozprávkou po Európe - Zuzana Krivaneková

Pomocou rozprávkových príbehov sa deti zoznamujú s kontrastom dobra a zla a s modelmi riešenia spoločenských vzťahov. Prostredníctvom ľudových rozprávok deti spoznajú iných kamarátov, iné školy, inú kultúru,iné krajiny. Každá krajina si vyberie ľudovú rozprávku, ktorá je charakteristická pre danú krajinu a oboznámi s ňou ostatných. ( prerozprávaním, ilustráciou, dramatizáciou ...)

Cieľ projektu:- spoznať iný jazyk, krajinu - spoznávať klasické ľudové rozprávky a porovnávať ich - pomocou ľudovej rozprávky poznávať folklór, ľudové tradície danej krajiny - vzbudenie záujmu detí u literatúru

 

Projekt: Čítame si s mackom Uškom - Zuzana Krivaneková

Hlavným cieľom projektu je utváranie pozitívneho vzťahu ku knihám pomocou plyšového medvedíka. Medvedíka aj s malým denníkom si každý deň zoberie iné dieťa domov aj s rozprávkovou knihou. Do denníka potom nakreslia čo robili doma, a ilustrujú rozprávku, ktorú si doma spolu s rodičmi prečítali. Medvedíka vyšleme aj do iných krajín, kde sa oboznámi s inými deťmi, rodinami ale v neposlednom rade aj s knižkami, ktoré obľubujú deti danej krajiny.

Projekt: Čarovný svet liečivých rastlín - Zuzana Kriavneková

Základnou myšlienkou tohto projektu je, že partnerské školy si do vytvorenej bylinkovej špirály v materskej škole, zasadia rôzne druhy liečivých rastlín, semená a rastlinky si navzájom prepošlú. Neskôr ich poznávajú, starajú sa o ne, súšia ich a využívajú počas celého roka. Vytvoria si herbár, voňavé vrecúška pre kamarátov z partnerskej školy.

Očakávané výsledky:
Deti získajú vedomosti a praktické skúsenosti o potrebe a spôsobe pestovania liečivých rastlín. Získajú nových kamarátov z partnerskej školy. Naučia sa pozorovať, vnímať všetkými zmyslami, porovnávať, poznávať a hľadať vzájomné vzťahy, pochopiť ich a porozumieť im, uvedomovať si podmienenosť a súvislosti v životnom prostredí.
 
Projekt: Moja prvá kniha vitamínov - Zuzana Krivaneková
Pomocou maskota - "Vitamínika" ktorého si sami vyrobíme sa deti oboznámia s potravinami, surovinami ktorých jedenie je zdravé a menej zdravé. Oboznámia sa s typickými jedlami danej krajiny. 
CIELE

- spoznať kamarátov iných krajín
- výmena skúseností a nápadov k téme
- oboznámenie sa s typickými jedlami danej krajiny
- vytvorenie si spoločnej medzinárodnej kuchárskej knihy 

OČAKÁVANÉ VÝSLEDKY

-  získanie nových kamarátov
- oboznámenie sa s typickými potravinami, jedlami danej krajiny
- utváranie pozitívneho vzťahu k zdravým potravinám
- postupné osvojenie si schopnosti správneho výberu - napr. uprednostniť ovocie a zeleninu pred sladkosťami
- vznik Prvej knihy plnej vitamínov - medzinárodnej, na ktorej sa podieľajú deti krajín zapojených do projektu

Projekt: S LEGO sa hráme a spoznávame svet - Zuzana Krivaneková

Realizáciou rôznych aktivít s cieleným využívaním stavebníc Lego získať konkrétne typy konštruovania, postupy, návrhy, predlohy, konštrukčné možnosti. Poukázať na využiteľnosť stavebnice lego v rôznych oblastiach, jeho variabilitu a nekonečné možnosti v praxi učiteľky predprimárneho a primárneho vzdelávania.