Choď na obsah Choď na menu
 


Digitálna hračka - BEEbot, Bager

2. 9. 2015

 

Digitálne technológie: predstavujú široký súbor prostriedkov, nástrojov, prostredí a postupov, ktoré využívame na podporu učenia a učenia sa, komunikácie, vyjadrovania sa , tvorby a pod. Umožňujú deťom napredovať vlastným tempom, umožňujú dieťaťu pokusy a omyly. Činnosti s DT realizujeme ako integrovanú súčasť celého obsahu výchovy a vzdelávania.

Programovateľné hračky Bee-Bot a Bager, možno použiť ako nástroj na rozvoj logického myslenia detí a ich schopnosti riešiť problémy spolu s podložkami na rôzne témy/ 

Zoznámenie sa s Bee-Bot    -     Čo je Bee-Bot?                                          

Programovateľný robot – včielka „Bee-Bot“ – je ideálna pre rozvíjanie logického myslenia a metakognitívnych zručností u detí. Včielka je vhodný výukový nástroj pre výučbu základov programovania, programovacích jazykov, informatiky a matematiky pre deti materskej školy. 

Taktiež pomáha k rozvoju kompetencií vo všetkých oblastiach vzdelávania.
• kamarátska včielka pre deti v predškolskom veku,
•  jednoduchý prostriedok pre hravé učenie sa rôznych  oblastí, spoznávanie písmen, čísla, orientáciu v  priestore,
•  programovateľná hračka: nástroj na rozvíjanie
•  schopnosti plánovania, tvorby postupu pre riešenie  jednoduchých problémov.

Pani učiteľky Melánia Zacharová a Zuzana Krivaneková absolvovali v rámci kontinuálneho vzdelávania vzdelávací program Pracujeme s digitálnou hračkou Bee-bot v materskej škole. 

 

Náhľad fotografií zo zložky Beebot