Choď na obsah Choď na menu
 


Škola - áno, či nie?

30. 12. 2010

 

 

Rodičia, ktorí majú doma predškoláčika, niekedy so strachom myslia na deň, kedy ich ratolesť pôjde prvý krát do školy.

Otázky, ktoré behajú v myšlienkach sú čoraz silnejšie, a rodičia uvažujú nad správnosťou, či nesprávnosťou svojho rozhodnutia. Poslať, či neposlať nášho „hravého drobčeka“ do školy?

V prvom rade si musíme uvedomiť, že nestačí venovať sa dieťaťu mesiac alebo dva pred vstupom do školy. Pripravenosť dieťaťa nemôžeme obmedziť na zvládnutie určitých vedomostí a zručností, a myslieť si, že dieťa je na vstup pripravené.

Školská zrelosť predstavuje ucelenú sústavu vlastností a kvalít, ktoré dieťa dosiahne v rozumovom, fyzickom, mravnom i estetickom rozvoji. Je to stupeň zrelosti celého organizmu aj nervovej sústavy dieťaťa.

Nie je vôbec podstatné, či dieťa pred vstupom do školy ovláda abecedu alebo vie mechanicky „vyrapotať“ dlhý číselný rad. Oveľa dôležitejšie je, či je telesne zdravé, primerane hravé, sústredené, zvedavé, spoločenské...

Veľká časť rodičov sa preto spolieha na predškovskú výchovu v materskej škole, a potom si myslia, že dieťaťu sa v „týchto“ veciach doma netreba viac venovať.

Do učebnej osnovy materskej školy je zaradená časť venovaná aj vyučovaniu základov písania, matematiky... ale časť prípravy musí zvládnuť rodina. Ide hlavne o základy hygieny, slušného správania, duševnú a psychickú podpora (vhodná motivácia na školu), poznanie o rodine, uvedomelé zapojovanie dieťaťa do rodinného života, aby sa primeranou cestou rozvíjala sebadôvera, samostatnosť a osobnostné vlastnosti dieťaťa.

Čo všetko by malo dieťa vedieť pred nástupom do školy?

 • poznať a dodržiavať základnú hygienu
 • samostatne sa obúvať-vyzúvať, obliekať-vyzliekať
 • poznať údaje o sebe a o svojej rodine (mená príp. zamestnanie; adresu; dátum svojho narodenia)
 • používať základy slušného správania (pozdraviť; poprosiť; poďakovať, ospravedlniť sa...)
 • jesť príborom
 • správne držať pero, ceruzky, nožnice
 • mať dostatočnú slovnú zásobu a primeranú výslovnosť
 • schopnosť napodobňovať predlohu (písmená, čísla, geometrické tvary)
 • ovládať priestorovú orientáciu
 • počítať (manipulovať s číslami od 1 -6)
 • sústrediť sa na určitú úlohu
 • vymenovať dni v týždni, príp. mesiace v roku
 • spievať a recitovať

V súhrne povedané: Spoločnou úlohou rodiny a materskej školy je dosiahnuť včas školskú zrelosť, aby dieťa získalo taký stupeň telesného, spoločenského a duševného vývoja, ktorý mu umožní plniť úspešne všetky školské povinnosti.

Je samozrejme možné, že Vaše dieťa spĺňa všetky uvedené predpoklady a požiadavky a je dobre pripravené na školu.
      Ak máte pochybnosti o tom, či je Vaše dieťa dostatočne pripravené pre školskú dochádzku, navštívte okresnú pedagogicko - psychologickú poradňu, kde psychológ dokáže presnejšie zistiť úroveň školskej pripravenosti Vášho dieťaťa a poradí Vám ako môžete svoje dieťa pripravovať na školu v tej oblasti, v ktorej má ešte problémy a poskytne Vám bezplatne aj vhodné podnety a materiály.
      Pokiaľ dieťa zaostáva vo viacerých oblastiach zvládnutie nárokov základnej školy mu môže spôsobiť výrazné problémy. Podľa zákona však môžeme spolu s riaditeľstvom základnej školy (len s Vašim súhlasom) odložiť dieťaťu povinnú školskú dochádzku o jeden rok.