Choď na obsah Choď na menu
 


Rozvíjanie grafomotorického prejavu dieťaťa - cvičenia

30. 12. 2010

Uvoľňovacie grafomotorické cviky

Ich cieľom je uvoľnenie ruky pred kreslením alebo písaním a zlepšenie koordinácie oko – ruka. Dieťa ma stanovené, kadiaľ vedie stopa. Nepremýšľa nad smerom vedenia čiary, nemusí analyzovať jednotlivé časti obrázku. Týmto sa podporuje zautomatizovanie pracovných návykov – držanie ceruzky, postavenie ruky a papiera.

Cviky môžu byť vykonávané aj v stoji, kreslením na tabuľu alebo na papier na stene, prípadne v kľaku na zemi a nakoniec v sede za stolom.

Najjednoduchšie cviky môžete nazvať pretekárske dráhy. Vedenie dráhy medzi dvomi líniami, čiarami, nekladie príliš veľké nároky na koordináciu pohybov. Náročnosť sa zvyšuje rôznymi záhybmi dráhy. Pohyb vedieme vždy zľava doprava, podľa možnosti by línia nemala byť prerušená a dieťa by nemalo zdvíhať ruku z podložky.

GrafomotorickĂ˝ list

- voľný pohyb  zápästia hore a dolu s dotykmi o papier - Sliepočka zobe zrnko

http://www.i-creative.cz/2008/10/05/grafomotoricke-listy-k-vytisknuti/

Cviky náročnejšie na koordináciu sú obťahovacie cviky jedným ťahom. Treba sa pokúšať o neprerušovaný pohyb, pričom presnosť čiary nie je dôležitá, potrebná je plynulosť.

Medzi rozcvičovacie cviky môžeme zaradiť aj kruhy – tie sa však stanú uvoľňovacími až vtedy, keď ich kreslenie je dobre zvládnuté a zautomatizované. Aby to bolo pre dieťa zábavnejšie, vytvorte mu z kruhov postavičky alebo zvieratká (napr. stonožku).