Choď na obsah Choď na menu
 


Čo by malo dieťa zvládnuť pred nástupom do MŠ

27. 2. 2014
 

 Čo potrebuje vaše dieťa pri nástupe do MŠ vedieť ? 

- ovládanie hygienických návykov (plienky v prostredí materskej školy nie sú prípustné), súčasťou toho je, aby dieťa vedelo oznámiť, že potrebuje použiť toaletu 
- zvládnutá lokomócia – chôdza, chôdza po schodoch, beh 
- snaha samostatne jesť lyžicou a piť z pohára
- vysmrkať sa 
- obliecť a vyzliecť si jednoduché oblečenie
-  obuť a vyzuť sa 
- poznať svoje veci 
- vedieť sa zahrať s novými kamarátmi· 
 

Pani učiteľky mu vždy pomôžu, aby sa v tom zdokonalil.
 
 Čo očakávame od rodičov... 
Milí rodičia, 
nikto nepozná tak dobre vaše dieťa, ako vy sami. 
Preto vás prosíme hovorte s učiteľkou o jeho živote, o tom či sa mu darí, ale i o tom či sa mu nedarí. Ak je u vás doma nejaká trauma, ktorá naň vplýva – upozornite na to. 
Ale i počúvajte. Počúvajte, ako sa dieťa správa v materskej škole počas vašej neprítomnosti. Spolu s učiteľkou hľadajte nové cesty a spôsoby vo výchove a vzdelávaní. Prijmite aj rady od učiteliek, ktoré sa chcú vašim deťom venovať, lebo ste im rovnocennými partnermi, nie tými, ktorí sa stavajú do pozície ochrancov svojich detí. Pozrite sa aj na kvalitu, ktorú učiteľky majú i na to, čo treba u detí „vycibriť“, aby boli v prvom rade dobrými ľuďmi a potom odborníkmi. 
Buďte tými, ktorí sa zaujímajú o program, ktorý ponúka škola dieťaťu a buďte nápomocní pri jeho realizácii. 
Komunikujte. Hovorte o svojich očakávaniach. Spoznávajte aj iných rodičov. Hovorte spoločne o svojich deťoch a vytvárajte vzťahy. Pomôžte svojmu dieťaťu prijať odlišnosti iných detí....Naučte ho 
primeraným spôsobom riešiť konflikty ( nie násilím ). 
Rešpektujte školský poriadok. Dieťa privádzajte do materskej školy pravidelne a načas. Aj ono, aj vy predsa viete, že materská škola nie je úschovňa na odkladanie detí ak to potrebujete, ale je to škola, 
ktorá vzdeláva a vychováva.