Choď na obsah Choď na menu
 


Ako uľahčiť svojmu dieťaťu začiatok školskej práce

30. 12. 2010

1. Vyžadujte od neho jasnú a správnu odpoveď.
2. Veďte dieťa,aby kľudne a pozorne počúvalo rozprávky.
3. Vyžadujte,aby reagovalo hneď na vhodne zadanú úlohu-dôsledne sledujte jej splnenie.
4. Sústreďte dieťa na vykonanú prácu a nedovoľte mu,aby sa zaoberalo vedľajšími činnosťami.
5. Zvykajte ho na to,aby dohralo začatú hru,dokončilo rozobratú prácu.
6. Veďte ho k návyku, aby denne vykonávalo drobné domáce úlohy a práce.
7. Vyžadujte, aby si po hre upratalo hračky, po obede odložilo príbor a riad.
8. Veďte ho pozdraviť sa, poprosiť, poďakovať, slušne sa správať najmä k starším ľuďom.
9. Veďte ho k tomu, aby si pri hre a prechádzkach všímalo kvety, zvieratká, veci a zmeny okolo seba.
10. Veďte ho k návyku, aby chodilo v pravidelnom čase spávať, aby pravidelne vstávalo, stravovalo sa, zachovávalo hygienu, aby si vždy umývalo ruky pred jedlom a po návšteve WC.