Choď na obsah Choď na menu
 


Eko - kódex MŠ SLNIEČKO

10. 1. 2012

Tu ide o sformulovanie spoločných cieľov týkajúcich vyučovania a školského života,

ako aj práce na zámeroch a projektoch. Základom Eko-kódexu je školský vzdelávací

program a jeho implementácia. V Eko-kódexe školy sú písomne, príp. výtvarne

zhrnuté všeobecné ciele a akčné princípy, krátko a výstižne zachytené zásadné

hodnoty, resp. filozofia školy. Eko-kódex schvaľuje vedenie školy, mal by byť v

súlade so školským vzdelávacím programov. Na základe Eko-kódexu je možné,

resp. nutné upraviť školský a domový poriadok. Eko-kódex ovplyvňuje a spresňuje

školský profil. Podstatné je, aby sa Eko-kódex dokázateľným spôsobom prejavil

v každodennom živote školy a vo vzdelávaní, ktoré škola ponúka. Rozvoj školy

a Eko-kódex sa vzájomne ovplyvňujú a podmieňujú.