Choď na obsah Choď na menu
 


Projekt IKT pre deti

31. 8. 2015

Sme zapojení do národného projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva (ďalej len "Projekt").


              V rámci tohto projektu materská škola získa nasledovný set digitálnych zariadení:


      1.     interaktívna tabuľa značky Promethean,(už druhá na škole)
      2.     notebook značky Lenovo   
      3.     plus farebná tlačiareň  Kyocera 


Celý projekt zastrešuje ministerstvo financií a ministerstvo  školstva SR.


viac si môžete prečítať:
http://www.informatizacia.sk/


      Ministerstvo financií SR zverejnilo písomné vyzvanie na národný projekt
„ Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva „
Hlavnými cieľmi projektu sú:


• modernizácia vzdelávacieho procesu s cieľom skvalitniť pripravenosť detí končiacich predprimárne vzdelávanie,
• implementácia vybraných elektronických služieb, ktoré pokrývajú životné situácie občana súvisiace s prístupom k vzdelávaniu ( občan a materská škola)
• vytvorenie moderného vyučovania a digitálnej triedy, Elektronická podpora zahŕňa nákup a poskytnutie moderných digitálnych a učebných pomôcok (interaktívne tabule, výukové dotykové tablety a iné).