Choď na obsah Choď na menu

Pravidlá dochádzky dieťaťa do MŠ

5. 2. 2011

Dochádzka do materskej školy sa riadi týmito  pravidlami:

 

 • do materskej školy môžu chodiť len zdravé deti
 • rodič ráno osobne odovzdá dieťa učiteľke na triede
 • rodič vždy upozorní učiteľku na akúkoľvek zmenu v zdravotnom stave dieťaťa (prípadne aj na psychickú nepohodu)
 • príchod detí do MŠ je spravidla do 8.00
 • na neskorší ranný príchod upozorní rodič učiteľku deň vopred alebo  aktuálne ráno telefonicky
 • rodič si vyzdvihne dieťa z materskej školy do 16.00 hod.
 • učiteľka môže ráno odmietnuť prevzatie dieťaťa ak zistí, že jeho zdravotný stav môže ohroziť zdravie iných detí v triede
 • ak má učiteľka podozrenie, že dieťa je choré, má právo žiadať od zákonného zástupcu potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od ošetrujúceho lekára
 • ak dieťa počas dňa v materskej škole ochorie, zabezpečí učiteľka jeho izoláciu od ostatných detí, dozor a informuje zákonného zástupcu dieťaťa

 

 • ak je dieťa neprítomné viac ako 5 dní je rodič povinný oznámiť dôvod jeho neprítomnosti a v deň nástpu vyplniť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa
 • zákonný zástupca má povinnosť okamžite aktualizovať osobné údaje dieťaťa a svoj telefonický kontakt pre prípad núdze
 • na prevzatie svojho dieťaťa z materskej školy môže zákonný zástupca písomne splnomocniť inú osobu, alebo súrodenca staršieho ako 10 rokov ( splnomocnenie)

 

Uvedené pravidlá sú vytvorené v záujme ochrany zdravia a bezpečnosti všetkých našich detí a rodičia sú povinní ich rešpektovať.