Choď na obsah Choď na menu
 


Podmienky a kritériá zápisu do materskej školy

25. 2. 2015

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie

Do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

Deti sa prijímajú k začiatku školského roka od 15. februára do 15. marca /v uvedenom termíne je zápis do MŠ /, pokiaľ je voľná kapacita aj v priebehu školského roka.

26.02.2015 hlavný termín zápisu

Podmienky prijatia detí do MŠ:

- vek dieťa od 3 do 6 rokov,

- žiadosť s potrebnými údajmi o dieťati potvrdená lekárom,

- kapacita MŠ je obmedzená,

- osobne spolu s dieťaťom doniesť žiadosť do MŠ zástupkyni riaditeľa ZŠ s MŠ.

Prednostne sa prijíma dieťa ktoré:

 

- dovŕšilo piaty rok veku,

- dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,

- podľa príslušného miesta bydliska

- deti zamestnaných rodičov.

Ak kapacita dovolí:

výnimočne dieťa od 2 rokov veku, ak nepotrebuje plienky a má zvládnuté základné sebaoblužné návyky.    

 

Bc Zuzana Krivaneková

zástupkyňa riaditeľa ZŠ s MŠ pre MŠ