Choď na obsah Choď na menu
 


Platby a jedálny lístok

30. 8. 2010

 

Platby za stravu sa uhrádzajú mesačne vopred, kažký stravník je povinný platbu uskutočniť do konca predchádzajúceho mesiaca formou šeku.Všetky informácie ohľadom šekov a platieb vám poskytne vedúca školskej jedálne.- 035/7686182

 

Jedálny lístok v našom predškolskom zariadení je zostavovaný na základe zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov. Aktuálny jedálny lístok je vyvesený v šatniach.

V našej školskej jedálni na 1 deň je 1,05 €. Pozostáva z desiatej, obeda a olovrantu.

 

Výpočet stravného na 1 mesiac: počet pracovných dní v danom  mesiaci  krát 1,05 € = x € – mínus preplatok z minulého mesiaca

Zelenina je do jedálneho lístka zaraďovaná denne v podobe šalátov a ako príloha ku chlebíkom.
Mlieko a mliečne výrobky sú deťom podávané denne, či už vo forme mliečnych nápojov, jogurtov, termixov.
Podľa možného finančného limitu je do JL v čo najvyššom počte zahrnutý aj príjem ovocia.

 

Diétne stravovanie :

Deti, ktoré nemôžu konzumovať mlieko a mlieč.výrobky, ho budú mať nahrádzané mliekom sójovým. Ak potrebuje dieťa konzumovať vlastnú stravu, o podmienkach donášky sa dohodne s vedúcou ŠJ. Pri akejkoľvek forme diétneho stravovania prinesie rodič potvrdenie od odborného lekára, ktoré musí byť k dispozícii v ŠJ ( alergológ, diabetológ )