Choď na obsah Choď na menu
 


Každý začiatok je ťažký

31. 8. 2012

 PRVÝ DEŇ V ŠKÔLKE ...

AKO TO VNÍMA VAŠE DIEŤA ?

            „Ráno treba vstávať skoro. Doma sa každý ponáhľa a mama aj oco chcú, aby som bol šikovný a rýchly. Všetci sú nervózni, ak nereagujem podľa ich očakávaní. Na maminej tvári vidím bezradnosť, keď sa rozplačem a nevie ma utíšiť. A potom v škôlke mi dohovárajú, ak nechcem ísť dnu, ak sa bojím. Mama sa so mnou rozlúči a ja zostanem s cudzou tetou. Nepoznám ju a ona nepozná mňa. A potom ma odvedie za deťmi. Ale ja chcem ísť za mamičkou, ja chcem ísť domov...“

Vstup dieťaťa do MŠ je prvým krokom do spoločnosti. Ten so sebou prináša mnoho zmien:

 

-     rozmanitý denný režim, prítomnosť iných detí, učiteľky a pod. V škôlke každá hračka, každý kútik, či miesto, je všetkých. Každý môže „všetko“ a každý má právo na „všetko“ rovnakou mierou – i na pozornosť učiteľky. Väčšina detí nechápe, prečo je odkázaná na seba v takej „nepríjemnej situácii...


KAŽDÝ ZAČIATOK JE ŤAŽKÝ !

Dieťa ťažko prežíva odlúčenie od matky. Reaguje plačom, je utiahnuté, niektoré reagujú agresívne. Prvotné ťažkosti dieťaťa môžeme krok za krokom v spolupráci rodina a škola prekonať.

Trpezlivosť, láska, porozumenie, prejav úcty k dieťaťu, načúvanie jeho problémom zo strany rodiča a učiteľa, je prvým krokom úspešnej adaptácie dieťaťa na život v MŠ.

 Proces prispôsobovania sa v MŠ má usmerňovať rodina, najmä matka. Môže napríklad vopred navštíviť MŠ, zoznámiť sa s učiteľkami, s organizáciou a denným poriadkom MŠ, môže poskytnúť informácie o povahe, vlastnostiach, ale aj záľubách svojho dieťaťa.