Choď na obsah Choď na menu
 


Kontinuálne vzdelávanie

4. 7. 2014

Henrieta Nagyová

Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet - eTwinning

Rozvíjanie grafomotorických zručností pomocou výtvarných aktivít 

Aktivizujuce metódy vo výchove

Didaktické možnosti využívania učebnej pomôcky – autokorektívnych kariet v predprimárnom vzdelávaní 

Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní  

1.atestácia

Bc. Zuzana Krivaneková

Funkčného vzdelávania vedúcich pedagogických zamestnancov 

Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet - eTwinning

Digitálne technológie v MŠ 

Kreslíme v grafickom programe RNA 

Práca s digitálnou hračkou BEE-bot

Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese

Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní

1. atestácia

Didaktické možnosti využívania učebnej pomôcky – autokorektívnych kariet v predprimárnom vzdelávaní 

 

Melánia Zacharová

Kreslíme v  grafickom programe RNA 

Práce s digitálnou hračkou BEE-.bot 

Aktivizujúce metódy vo výchove

Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 

Didaktické možnosti využívania učebnej pomôcky – autokorektívnych kariet v predprimárnom vzdelávaní 

Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese

Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyučovacom procese

1. atestácia