Choď na obsah Choď na menu
 


Náš kolektív

Rubriky

Príspevky

Kontinuálne vzdelávanie

4. 7. 2014

Kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov ako súčasť celoživotného vzdelávania je sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí. Jeho cieľom je získavať, obnovovať, zdokonaľovať, rozširovať a dopĺňať profesijné kompetencie potrebné na výkon pedagogickej praxe a odbornej činnosti.

 

Náš kolektív

10. 2. 2010