Choď na obsah Choď na menu
 


Profilácia našej MŠ

22. 9. 2015

Špecifiká našej profilácie:

- v podpore zdravia sa orientovať na zásady správnej výživy s cieľom zabezpečiť deťom zdravý vývin, duševnú pohodu a zdravie 

- skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu s dôrazom na prípravu detí na vstup do základnej školy

- podporovať environmentálne bádateľské aktivity zamerané na tvorbu a ochranu životného prostredia

vytvoriť priestor formou rôznych športových činností so zacielením pre zlepšenie vzťahu k športu a celkového somatického vývin

- v záujme ochrany detí zabezpečovať dodržiavanie "Deklarácie práv dieťaťa a Dohovoru o právach dieťaťa "