Choď na obsah Choď na menu
 


Filozofia našej školy

10. 2. 2010

Spoločnou cestou – Aby nám všetkým, deťom aj rodičom, bolo dobre....

 

 

Čo ponúkame deťom

 • farebnú, esteticky zladenú škôlku
 • pekné, atraktívne hračky (neustále vylepšujeme)
 • záujmové  a športové aktivity
 • kultúrne akcie v priestoroch materskej školy (divadlá, kúzelník ...)
 • udržiavaný estetický dvor doplnený o cyklotrasu
 • stravovanie s dostatkom ovocia a zeleniny, pitný režim

 

Čo ponúkame rodičom

 • profesionalitu personálu kvalifikovanú pomoc
 • spoluprácu s odborníkmi - logopéd, PPP
 • priateľský postoj
 • partnerstvo
 • ochotu spolupracovať
 • voľný vstup do škôlky                                               

 

 

Materská škola je zameraná na:                                                                         

 

všestranný rozvoj detskej osobnosti
upevňovanie fyzického a psychického zdravia detí
rešpektovania práv dieťaťa 
environmentálnu výchovu
vedenie k zdravému spôsobu života
získavanie základných návykov, zručností
podporovanie tvorivosti, estetického cítenia
zdokonaľovanie jazykovej stránky ústneho prejavu
skvalitnenie telesnej a pohybovej výchovy  
kvalitnú prípravu na vstup do ZŠ