Choď na obsah Choď na menu
 


Október

27. 9. 2017

11.10. - Šarkaniáda

- Začíname pracovať s eTwinning projektom:Lion hunt @ the museum: Art, History and Technology

- Práca s projektom Domestos pre školy

- zapojíme sa do akcie: Europe Code Week

- návšteva Podunajského múzea v Komárne

26.10. - lampiónový sprievod

29.10. - noc smelých detí v MŠ

 

 

Jesenné počasie: Touto aktivitou chceme deťom priblížiť počasie, jeho rýchle premeny. Aktivita bude  zameraná na ozrejmovanie vplyvu rôznych vlastností látok na vznik zmien v atmosfére. Spoločne si vytvoria kalendár počasia a každý deň si budú zaznačovať aké je a bolo počasie. Spoločne s p. učiteľkami si vysvetlia niečo o kolobehu vody v prírode, kedy môžu vidieť na oblohe dúhu, prečo počujeme hrmenie neskôr ako vidíme blesk a podobne. Ako taký obyčajný mrak vzniká. Ako koluje voda v prírode ( ako padá vo forme zrážok, steká, vyparuje sa, vsakuje a presúva sa po oblohe a opäť padá vo forme zrážok.

Cieľom tejto aktivity je rozvíjať pozitívny vzťah k prírode, poskytnúť nové informácie, podnecovať deti k objavovaniu, bádaniu, skúmaniu

 

OKTÓBER – MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

Je tu mesiac október, ktorý by mal byť pripomienkou ako si uctiť starších občanov v našom okolí. Úcta k starším by mala byť spontánna, nenásilná a sústavná.

Starší ľudia si ju veľmi zaslúžia. Vekom nadobudli  životné skúsenosti, ktoré môžu odovzdávať nám mladším. Napokon vďačíme im za svoj život.
Nezabudnime na pozdrav, ktorý je najjednoduchším prejavom ľudskej spolupatričnosti a rešpektovania iných ľudí – bez rozdielu veku. 

V októbri si pripomíname aj u nás v MŠ  „ Medzinárodný deň starších ľudí“ a pri tejto príležitosti sa snažíme u detí rozvíjať úctu k nim. 

Rôznymi aktivitami a rozhovormi si  deti zvyšujú povedomie  o živote našich blízkych a starších ľudí v okolí. Jednou z foriem je aj vystúpenie pre seniorov v kultúrnom dome.