Choď na obsah Choď na menu
 


Apríl

15. 4. 2018

Motýlia záhrada 

Živé motýle u nás v škôlke

Motýlia záhrada je nezabudnuteľným zážitkom pre deti. Prináša jedinečnú možnosť pozorovať zblízka život motýľov. Deti budú sledovať neuveriteľne rýchly rast húseničiek, fascinujúcu premenu vitálnej húsenice na nehybnú kuklu a napokon zážitok na celý život - vyliahnutie motýľa. Celá premena z húsenice do dospelého motýľa trvá asi tri až štyri týždne v závislosti od teploty okolia. 

 

Deň Zeme -  Naše slnečné hodiny

Edukačná aktivita zameraná na rozvíjanie a  skvalitňovanie poznatkov o rôznych predmetoch a ich vlastnostiach, o materiáloch, z ktorých sú vyrobené. Spoznávať vlastnosti materiálov z ktorých sú vyrobené predmety okolo nás, a s ktorými prichádzajú do styku v materskej škole, alebo doma - sklo, drevo, papier, guma, železo, plast... Naučiť deti tieto predmety správne pomenovať, triediť, priradiť, či usporiadať. Oboznámiť ich aj s nebezpečnými predmetmi, zdôvodňovať nebezpečenstvo, ktoré im hrozí pri manipulácii s týmito predmetmi.

 

Dopraváčik - práca s projektom, doplnenie učebných pomôcok k téme.Osvojiť si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke ako chodec, cyklista, cestujúci (spolujazdec). - naučiť deti pozorovať okolie, vyhodnocovať situácie z hľadiska bezpečnosti a aplikovať návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke.

Do škôlky na bicykli