Choď na obsah Choď na menu
 


„ ZDRAVÉ OČI v škôlke“

7. 11. 2017

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska ponúka jedinečnú možnosť pre Vaše deti absolvovať bezplatné meranie zraku pomocou binokulárneho autorefraktometra Plusoptix.

Tento prístroj dokáže s vysokou mierou spoľahlivosti odhaliť existujúce alebo začínajúce vývinové poruchy zraku, ako napríklad astigmatizmus, tupozrakosť či škuľavosť.
Ide o poruchy, u ktorých iba včasné odhalenie umožní efektívnu liečbu a elimináciu.

Čím neskôr sú vývinové poruchy zraku odhalené, tým sa znižuje šanca na ich úplné odstránenie a ich následky môžu pretrvávať následne počas celého života človeka.

Takéto poruchy sú, nielen pre rodičov, mnohokrát neviditeľné, nakoľko dieťa je schopné vytvárať si a využívať vlastné kompenzačné techniky, ktoré mu umožňujú normálne fungovať v známom prostredí.

Problémy sa niekedy môžu prejaviť až príchodom do školy, kedy začína byť na zrak dieťaťa kladený väčší dôraz – dôraz na priestorové vnímanie, vnímanie hĺbky, ale aj celkovú prácu očí vo všeobecnosti.

V tomto veku je však už pravdepodobnosť vyliečenia zrakovej poruchy veľmi malá až nulová.
Meranie, ktoré ponúkame Vašim deťom dokáže s vysokou mierou presnosti určiť práve takéto existujúce alebo vyvíjajúce sa poruchy zraku.

Prístroj Plusoptix je celosvetovo uznávaným prístrojom na meranie zrakových parametrov u detí predškolského veku.

 

Charakteristika vyšetrenia:


- ide o neinvazívne bezdotykové vyšetrenie (dieťa sedí, meranie je robené zo vzdialenosti jedného metra),
- vyšetrenie je bezbolestné
- vyšetrenie nemá žiadne vedľajšie účinky a žiadne negatívne následky na zdravie dieťaťa, 
- binokulárne meranie (obidve oči sa vyšetrujú súčasne)
- vyšetrenie trvá iba niekoľko sekúnd
- prístroj má zvukové a svetelné efekty na prilákanie pozornosti dieťaťa
- vyšetrenie prebieha v priestoroch materskej škôlky


odborne vyškolený zamestnanec vyhodnotí výsledky merania a odporučí, či je potrebné ďalšie vyšetrenie dieťaťa u detského očného lekára

 

Všetky potrebné informácie o tomto programe nájdete aj na stránke www.zdraveocivskolke.sk

TERMÍN : 14.11.2017 o 9:30 hod začnú s meraním.


Informovaný súhlas k vyšetreniu, pokiaľ máte záujem prosím podpísať u tr. učiteliek.